Sportovní hala v Nové Pace

Sportovní hala v Nové Pace

2. místo ve veřejné
 
soutěži  
   
Architekt Martin Gaberle, Lucie Roubalová, Bořek Peška
Klient Královehradecký kraj
Místo Nová Paka
Stupeň Soutěžní návrh

Na pozemku stojí škola a Domov mládeže, dva domy velkého měřítka. Nová sportovní hala se jako další velká budova ocitne v těsné blízkosti mezi nimi. Bude ve druhém plánu za školní budovou. Návrhem chceme jasně definovat vztah k oběma budovám a ze současného školního dvora vytvořit veřejný prostor, nádvoří. Bude důstojným předprostorem sportovní haly a pevnou vazbou ke školní budově. S budovou Domova mládeže stojí hala v jedné linii. Její okolí ponecháváme jako park.


Hledáme současný jednoduchý výraz a zmenšujeme měřítko domu členěním do menších hmot. Sportovní hala je kompaktní a využívá svažitosti terénu. Vstupní část je dvoupodlažní s vestibulem a tribunou přístupnou z nádvoří, zázemí sportovců a převýšená hala tělocvičny jsou ve spodním podlaží. V nároží sportovní haly je vertikální lezecká stěna, která obě patra spojuje a lze ji pozorovat z vestibulu. S budovu školy je hala propojena krátkou prosvětlenou chodbou vedoucí ze školních šaten místem stávající kotelny.

FOLLOW US
facebook_Komon_Website instagram__Komon_Website