Studio Komon architekti založili Lucie Roubalová a Martin Gaberle v roce 2017. Jsme malý tým a to nám umožňuje věnovat se projektům autorsky a s péčí.

 

Navrhujeme rozmanité projekty od detailně provedených interiérů přes průmyslovou halu po veřejný park. I když jde o různá měřítka, způsob naší práce je stejný. S citem i racionální úvahou hledáme jednoduchá řešení. Jednoduchá ve smyslu jednoho ducha, jednoty, kdy vše se vším souvisí a působí skromně kultivovaným a klidným dojmem.

 

Důležitější než velikost nebo atraktivita zakázky je pro nás spolupráce s investorem. Nasloucháme požadavkům a respektujeme možnosti. Od investora naopak očekáváme respekt k našemu návrhu. Naším cílem je radost z výsledku. Proto spolupracujeme na projektech od první skici po dokončení posledního detailu.

 

Ing. arch. Martin Gaberle
autorizovaný architekt A1 ČKA 4595


Ing. arch. Lucie Roubalová
autorizovaná architektka A0 ČKA 4898


Jana Drtinová
Projekce

FOLLOW US
facebook_Komon_Website instagram__Komon_Website