PARK NA DLÁŽDĚNCE

PARK NA DLÁŽDĚNCE

1. místo ve veřejné
architektonicko-urbanistické soutěži
   
Architekt Lucie Roubalová, Martin Gaberle
Klient MČ Praha 8
Místo Praha 8
Stupeň Dokumentace pro provedení stavby

Park Dlážděnka je svažitý se dvěma rovinnými terasami, vzrostlými stromy a dětským hřištěm. Za hlavní kvalitu, kterou nabízí a kterou dále rozvíjíme, považujeme výhledy na panorama Prahy z obou teras parku.

Horní lépe dostupnou terasu chápeme jako kultivovaný park městského typu, který se směrem k dolní terase mění v přírodě blízký park se sportovním využitím. Hlavní osou parku je cesta s výhledem na terénní hraně horní terasy. Podél cesty jsou piknikové plochy, lavičky a osvětlení. Cesta je dlážděná žulovými kostkami a lemuje ji široký bílý obrubník, který umocňuje zážitek z bytí na hraně výhledu. Síť cest propojuje hlavní směry chodců, uspořádáním se otevírá výhledu a vymezuje funkční plochy. Horní terasa přechází od dětského hřiště přes svah se sadem a houpacími sítěmi na terasu spodní s venkovním fitness, běžeckou cestou a divokou loukou. Výsadba svahu spolu s divokou loukou bude mít s plánovanými ptačími budkami a hmyzím hotelem hravě vzdělávací smysl.

FOLLOW US
facebook_Komon_Website instagram__Komon_Website